Det är få känslor som slår känslan av att åka ut till flygplatsen i vetskap att man som pilot skall spaka sitt flygplan till dess destination med familjen eller sina vänner ombord. Det är dock inte så enkelt som att bara att sätta sig i flygplanet och flyga iväg. Det krävs en viss del av planering och förberedelser, vilket också det är tjusningen med själva flygningen.

Att på kvällen innan sitta vid köksbordet med en kopp kaffe eller i klubbrummet någon timme innan start och planera sin flygning är en fantastisk rolig procedur. I planeringen inför en flygning ingår många delar. Den mest självklara delen är ju väder och vind. Sedan tillkommer en del beräkningar för flygtid, vikt, bränsle och tyngdpunkt. När all planering är gjord så skall man ju sätta sig i flygplanet. Ofta står flygplanet i en hangar och då drar man ut planet och ställer upp det på lämpligt sätt.

Säkerheten är viktig
Därför gör man en daglig tillsyn innan flygning där man går runt planet och kontrollerar väsentliga delar som finns angivna i en checklista. Innan dess har man även kontrollerat att alla dokument som tillhör flygplanet är giltiga (försäkringar, luftvärdighetsbevis och radiotillstånd är exempel på sådana dokument).

Beroende på vilken flygplats du startar från skiljer sig rutinerna åt en del. Från mindre flygplatser utan kontrolltorn kan man i princip bara ropa i radion och flyga iväg. På lite större flygplatser med kontrolltorn, krävs tillstånd. Detta är för att flygledaren skall ha kontroll på vilka flygplan som finns i luftrummet.

Idag startar vi från Bromma flygplats i Stockholm. Det är en flygplats med kontrolltorn och då behöver vi tillstånd för att taxa till startbanan och flyga iväg. Innan vi sätter oss i flygplanet så måste vi också ringa tornet och tala om att vi tänker flyga iväg. Vi anger vad flygplanet ”heter” (registreringsbeteckning), vilken typ av flygplan det är och hur många vi är ombord.

Idag heter vi SE-KEN (Sigurd Erik Kalle Erik Niklas)
Planet är en PA28 (Piper). Vi är tre ombord och vi skall flyga till Västerås tur och retur.

Innan vi ropar upp tornet för att få tillstånd att taxa har vi gått igenom checklistan. Alla flygplan har olika checklistor, men i grunden är de ganska lika. Förenklat kan man säga att ju större plan, desto fler punkter att gå igenom.

Nu har vi startat motorn och är redo för att taxa. Vi ropar upp Brommatornet och begär tillstånd att taxa ut till startbanan. Innan vi ställer upp på startbanan skall vi gå igenom en checklista till. Det kallas för att man gör en motoruppkörning. Därför får man ofta tillstånd att ”taxa till motoruppkörning” först. När man är klar med motoruppkörningen anmäler man till tornet att man är redo för start.

Tornet noterar detta och ger oss tillstånd att ställa upp på startbanan. Det är en vacker syn att se startbanan framför sig i sin fulla längd, speciellt om det är lite skymning och banljusen är tända.

Nu ger tornet oss klartecken att starta 🙂
Vi bekräftar detta via radion och för fram gasreglaget. Planet accelererar snabbt och vid cirka 60 knop (runt 111 km/h) drar piloten spaken mot magen och planet lättar. Man kontrollerar fart och kurs noga under tiden som planet stiger. Just idag får vi stiga till 1 500 fot som motsvarar cirka 450 meters höjd. Alla flygplatser har olika höjder som man måste förhålla sig till.

Vi svänger mot en punkt som heter ”Svartsjö”. Svartsjö är en så kallad utpasseringspunkt för att lämna Brommas luftrum. Det finns olika utpasseringspunkter beroende på vilket håll man startar och landar från. Nu har vi kommit upp till 1 500 fot. Vi planar ut och drar av gasen lite. När vi passerar Svartsjö ropar vi upp Brommatornet och talar om att vi är på 1 500 fot ovanför Svartsjö. Tornet bekräftar detta och vi har lämnat Brommas kontrollerade luftrum.

Nu styr vi mot Västerås flygplats. Vi befinner oss på 1 500 fot. Vi går igenom checklistan igen och allt ser bra ut. När vi nu är på väg till Västerås och har lämnat Brommas luftrum måste vi efter en stund sjunka till 1 200 fot, annars flyger vi in i Stockholms kontrollerade luftrum. Det är inga problem att ropa upp ”Stockholm kontroll” på radion och begära tillstånd att bibehålla  1 500 fot, men idag så väljer vi istället att sjunka till 1 200 fot och slippa begära tillstånd.

Under vår flygning mot Västerås kontrollerar vi kurs, höjd och kanske några motorinstrument. Allt är i sin ordning och vi kan börja ta fram kartan över Västerås flygplats. Precis som Bromma har Västerås ett kontrolltorn. Det innebär att vi måste ha tillstånd för att flyga in i Västerås kontrollerade luft och flygledaren måste veta om att vi kommer. I princip är det samma procedur som när vi startade, men tvärtom.

När vi lämnade Brommas luftrum flög vi ut via en utpasseringspunkt. Nu skall vi flyga in i Västerås luftrum och det gör vi via en inpasseringspunkt istället. Just idag är det ”Golfbanan” som vi flyger in via. Den finns utmärkt på kartan.

Vi ropar nu upp Västerås och talar om vad vi heter (SE-KEN), att det är en PA28, att vi är tre ombord och att vi vill flyga in till flygplatsen via Golfbanan och landa. Västerås ger oss tillstånd att flyga in via Golfbanan och talar även om att det är bana 19 som används för landning. Detta gör att vi vet hur vi skall svänga mot banan. I vårt fall via ett vänstervarv.

När vi passerat Golfbanan och flugit någon minut till preparerar vi flygplanet för landning. Vi drar av gasen till rätt fart, fäller ut klaffen och justerar motorns varvtal.

När vi börjar närma oss banan får tillstånd att landa!
Västeråstornet ropar, Sigurd Erik Kalle Erik Niklas, vinden är 180 grader, 8 knop, bana 19, klart landa. Vi svarar och bekräftar att vi mottagit instruktionen. Nu har vi svängt färdigt och banan ligger rakt framför oss. Vi kontrollerar höjd, fart och motorinstrument. Det är viktigt att man inte har för låg eller för hög fart.

Vi passerar bantröskeln Vi sjunker ner mot banan och drar av gasen samtidigt som vi drar spaken emot oss. Planet tar mark med en svag duns när hjulen träffar banan. Vi håller oss på centrumlinjen och bromsar något.

Tornet ropar upp oss och säger att vi skall taxa till klubben via taxibana Filip. Vi taxar in till klubben och kör en checklista för att stänga av motorn och övriga knappar. När allt är avstängt och kontrollerat antecknar start- och landningstid och konstaterar stolt att vi landat exakt på beräknad tid.

Nu är vi väl värda en kopp kaffe innan vi flyger tillbaka till Bromma igen!