• Det finns totalt 2500 registrerade flygplan i Sverige

  Av dessa 2500 flygplan utgör fler än 90% mindre flygplan som används till bland annat flygutbildning, skogsbrandbevakning och privatflygning.

 • Det finns fler än 300 flygplatser i Sverige

  En flygplats kan vara allting från en gräsyta på 300 meter upp till en stor internationell flygplats som Arlanda.

  Endast 10 av dessa 300 drivs det statliga bolaget Swedavia, ca 50 st av enskilda kommuner medan resten drivs av flygklubbar eller privatpersoner.

  Det kan finnas en flygplats i din närhet utan att du vet om det!

 • Luften är fri!

  Ja, det är faktiskt sant!

  Som pilot i Sverige behöver man inte få tillstånd för varje flygning. Det är endast vid de stora flygplatserna som man behöver tillstånd för att starta och landa.

 • Du kan ha din egen flygplats!

  För att få starta och landa med ett flygplan i Sverige krävs endast markägarens tillstånd.

  Att ha en flygplats i liten skala är tillåtet. Som markägaren får man ha upp till 250 starter och landningar per år utan att behöva söka andra tillstånd. Det är ungefär lika många som arbetsdagar på ett år så perfekt för dig som vill flygpendla till jobbet!

 • De flesta känner inte till hur enkelt det är att påbörja sitt flygcertifikat.

  Efter att ha surfat runt på den här sidan hoppas vi att du har kommit ett steg närmare din första flygning!