I sommar anordnar KSAK ett utbildningsläger i motorflyg på Ålleberg i Falköping. Detta läger vänder sig till ungdomar i åldrarna 16–20 år och vi söker 16 stycken deltagare. Målet att du efter en veckas intensivutbildning med flyglärare kan fortsätta resan mot ett flygcertifikat på någon av våra klubbar och få ditt UL certifikat. Därmed har du också klarat av den första etappen av utbildningen till motorflygare med en blandning av teori och praktik, detta gör att resan mot målet att ta flygcertifikatet blir kortare och mer lättåtkomligt.

 • Vad är UL flyg?

  Ultralätt flyg är den snabbast växande klassen av privatflyg i Sverige. Dagens ultralätta flygplan är snabba, strömlinjeformade maskiner med moderna motorer och det senaste inom instrumentering och avionik. Prestandamässigt, i varje fall när det gäller fart och stigförmåga så liknar ultralätt normalklass eller är till och med bättre. Det mesta av underhållet och reparationerna får göras i klubbregi och därför kan man hålla nere kostnaderna och det blir förhållandevis billigt att flyga ultralätt.

 • Ultralätt i olika former

  Det är något lättare att ta certifikat för ultralätt än för normalklass eftersom hela utbildningen kan skötas på klubbnivå, från teori till uppflygning. Det kostar ca 30 – 40 000 kr att ta ett certifikat för ultralätt och det finns klubbar utspridda över hela landet där man kan utbilda sig.

  Ultralätt delas in i flera undergrupper.

  • Roderstyrt: har fasta vingar och styrs med olika roder. Denna klass kallas i certifikatet UL-B.
  • Tyngdpunktsstyrt: styr du genom att förflytta tyngdpunkten i förhållande till vingen. Denna klass kallas UL-A.
  • Gyroplan, eller populärt gyrokoptrar. Dessa har en rotor som en helikopter men förs framåt av en propeller riktad bakåt. Gyrokoptrar flygs som klass UL-B.

  …och samtliga finns även i sjöflygversion.

 • Mål med kursen

  Lägret riktar sig till ungdomar i åldern 16-20 år. Vi söker 16 stycken deltagare. Målet om du deltar en vecka är att du ska nå upp till 10 timmars flygtid. Vi varvar teori och praktisk flygundervisning under veckan. Du och dina kurskamrater kommer att delta i det dagliga markarbetet och med förberedelserna och driften av flygverksamheten för att lära dig hur det drivs säkert och effektivt. Vi siktar på att flyga så mycket vi kan, från morgon till kväll. Efter kursen har du en god grund att stå på för att sedan kunna fortsätta utbildningen fram till certifikat tillsammans med någon av våra klubbverksamheter

 • Förutsättningar för deltagande

  För att kunna delta i kursen behöver du ha ett Medicinsk tillstånd. Detta är ett måste för samtliga personer som vill ta ett flygcertifikat.

  För Ultralätt så gäller en så kallad klass två/LAPL intyg och det får du hos din närmaste flygläkare.
  Där söker du på din ort och sen väljer du klass 2.

   

 • Praktisk information om lägret

  Var?

  Ålleberg

  När?

  27 juli – 4 augusti 2019

  Hur?

  Vi kommer att arbeta med detaljplanering av lägret under våren. Räkna med att vi kommer att ha planerad aktivitet från morgon till kväll lägrets alla dagar. Framförallt så ska vi flyga så mycket vi kan, men självklart med uppehåll för måltider samt teori och föreläsningar och kanske lite andra spännande aktiviteter.

 • Viktigt att veta

  • Vi rår tyvärr inte över vädrets makter. Vårt mål är att utnyttja dagarna så mycket det går för att flyga mycket. Vid regn, stark vind på startplatsen eller låga moln kan det inte flygas varken pedagogiskt eller behagligt. Det är flyglärarna som tillsammans avgör om vädret lämpar sig för flygning eller inte. Om det uppstår tillfällen då det inte är flygbart kommer tiden istället att utnyttjas till exempelvis extra teoriundervisning eller föreläsningar.

   

  • För att kunna genomföra säker och effektiv flygverksamhet krävs att alla hjälps åt både på marken och i luften. Flygplan kräver rätt hantering både på marken och i luften. Det förväntas att ni som kursdeltagare, självklart efter några dagars introduktion med lärare, driver verksamheten på flygfältet när ni turas om att flyga. Exempel på sådana uppgifter är utdragning av flygplan från hangarerna, daglig tillsyn innan flygning, förflyttning av flygplan till och från startplats, tvätta flygplan dagligen efter aktivitet o.s.v. Det krävs att alla är uppmärksamma, aktiva och hjälpsamma för att vi ska kunna flyga mycket och säkert. Flygledaren styr arbetet på fältet. Inga mobiltelefoner är tillåtna under pågående flygverksamhet i utbildande syfte.
 • Pris

  Priset för kursen är 22.900 kronor.
  Då ingår allt från mat och logi till alla flygningar.

  Vissa kostnader kan tillkomma som t.ex. kursmaterial.

 • Anmälan